Blanenská přehrada se vypouští

Blanenská přehrada se vypouští

Dne 22. září 2020 proběhla sdělovacími prostředky zpráva o vypouštění nádrže Palava v Blansku, která je součástí rybářského revíru Podomský potok 1. Dle sdělení města Blanska je prasklá nouzová výpusť v hrázi, kterou je nutné opravit. 

V současné době s Odborem životního prostředí MěÚ v Blansku spolupracujeme na podmínkách vypouštění, které by mělo proběhnout  v měsíci listopadu, současně spolupracujeme s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která má nad řízenou rybí obsádkou dohled. Odlovená rybí obsádka bude převezena do nádrže Vrbice a do odkalovací nádrže, která je nyní bez rybí obsádky.

Po ukončení prací bude v příštím roce opět nádrž postupně zarybňována, ploticí, perlínem, línem, candátem, štikou a teprve poté kaprem.