Rybářský spolek ve spolupráci ČIŽP řeší úhyn ryb v říčce Bílá Voda

Dne 2. září 2022 se předseda spolku dostavil k jednání na Českou inspekci životního prostředí v Olomouci, s kterou již více jak 3/4 roku řešíme neoprávněný zásah rybníkáře do toku říčky Bílá Voda, kdy  29. března 2022 rybníkář zastavil po výlovu rybníka v rozporu s manipulačním řádem odtok vody do vlastního koryta říčky, a tím … Číst dál

Rybářské závody dětí Lysice

De 3. září 2022 se uskutečnily dopoledne tradiční rybářské závody dětí na rybníku Molák v Lysicích. V letošním roce se zúčastnilo 34 dětí s rodiči. Každý závodník ulovil rybu a taktéž všechny děti obdržely ceny. Celá akce jako tradičně byla organizována rybářským spolkem v Blansku a jeho místní skupiny Lysice a s finančním přispěním Městyse … Číst dál

Salmův jez v Blansku čeká rekonstrukce

Vážení členi, tak jak jsme informovali od začátku tohoto roku, dne 1. srpna 2022 začíná velká rekonstrukce Salmova jezu v Blansku. Samotná oprava je plánovaná až do poloviny prosince letošního roku. Před započetím oprav dojde k pozvolnému sklopení klapek jezu a bude odlovena rybí obsádka, která bude převezena do Svitavy v úseku Ráječko-Rájec. Náhon na … Číst dál

ÚN KŘETÍNKA – 15.7.2022 – LOV RYB OBNOVEN 

Vážení členi spolku, je mně milou informací Vám všem oznámit, že po vyvíjeném tlaku na subjekty, které jsou vztaženy do rekonstrukce ÚN Křetínka, se nám podařilo obnovit lov ryb na této krásné nádrži. Chtěl bych Vás všechny požádat o respektování pravidel lovu, ohleduplnost a respektování pokynů stavby. Pravidla lovu jsou odlišná, než jste zvyklí, ale důležité … Číst dál

Dokončena oprava sádek

Dne 17. prosince byla dokončena poslední plánovaná etapa opravy sádek. Tento den jsme od zhotovitele převzali opravenou buňku, která je součástí technického zázemí sádek. Termínově vše sedlo podle plánu, a tak prodej ryb plánovaný od neděle 19. prosince nebude nikterak narušen a prodejci a obsluha sádek již budou mít k dispozici zázemí, které si určitě … Číst dál

Oprava technického zázemí sádek pokračuje

Tak, jak jsme  vás informovali, od začátku října dochází k realizaci poslední etapy revitalizace sádek, spočívající ve výměně buňky a úpravy technického zázemí sádek. Stará buňka již byla odklizena a na jejím místě se začíná budovat nová buňka, která naváže na již zrekonstruovanou technickou místnost. V současné době je  na místě pevná konstrukce, obvodový plášť, … Číst dál

Zahájena poslední etapa revitalizace sádek

Dne 4. října 2021 byla zahájena poslední část revitalizace rybochovného zařízení na Sloupečníku, která spočívá ve výměně stávající stavební buňky, která sloužila od konce osmdesátých let jako zázemí pro obsluhu sádek.

Číst dál

Poškození aleje na našem rybníku v Petrovicích

Dne 13. září 2021 zjistil hospodář při kontrole rybníku v Petrovicích poškození nově vysazené aleje bříz, kterou jsme museli za nemalé finanční náklady zabezpečit jako náhradní výsadbu za uschlé a pokácené rizikové dřeviny. Možná si ti, kteří alej poničili ani neuvědomují kolik práce, času a financí stojí vysazení a následná údržba stojí, nicméně to dokládá … Číst dál

Důležité upozornění pro revír Křetínka 1 platné od 19. července 2021

Důležité upozornění pro revír Křetínka 1 platné od 19. července 2021 Vážené rybářky, rybáři, členi spolku, zveřejňujeme Vám změna úpravy Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářském revíru č. 461 068 Křetínka 1 s účinností od  19.července 2021 viz.: http://www.mrsbrno.cz/index.php v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rybářský revír: rybářský … Číst dál

Škody na majetku spolku po vichřici

Bouře se silným větrem, která se prohnala Blanskem dne 29. června 2021 ve večerních hodinách,  zanechala i nepatrné stopy na našem majetku nebo v jeho blízkosti. Dnes vše od rána řešíme. Na sádkách, ač fotky vypadají děsivě, se moc nestalo, jsou pouze vyvrácené stromy, a přetrhané vedení el. energie, vše řešíme s distributorem el. energie. … Číst dál