Výdej povolenek před zahájím lovu dravých ryb

Výdej povolenek se uskuteční v pátek dne 10. června 2022 od 16.00 do 18.00 hodin v sídle spolku na ul. Mlýnská 2312/25 Blansko. Jedná se letos o poslední plánovaný výdej na klubovně. Povolenky k lovu ryb, členské známky aj. je možno dále zakoupit kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 725 830 526 nebo 724 121 182. Současně je možné si povolenku … Číst dál

Upozornění pro rybáře při výkonu rybářského práva u revíru Podomský potok 1A

Upozorňujeme rybáře,že část pozemků kolem revíru Podomský potok 1A (zadní část nádrže a přítok) je ve vlastnictví společnosti Kolpingovo dílo,  z.s.Výkon rybářského práva není vlastníkem pozemků nikterak omezen, pouze vstup do uvedené části rybářského revíru je možný pouze přes parkoviště rekreačního zařízení Vyhlídka, nikoliv přes oplocení areálu. Děkujeme za respektování vstupu do areálu a pohybu v … Číst dál

Informace k používání odhazovacích (odtrhávacích) olůvek při lovu ryb

dne 16.12.2021 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, odpověď od Ministerstva životního prostředí č. j.: MZP/2021/410/893, ze dne 15.12.2021, na žádost o metodickou pomoc ve věci používání odhazovacích olůvek při lovu ryb. Olovo je nebezpečnou závadnou látkou dle přílohy č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále … Číst dál

Oznámení termínu pořádání zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č.j. 53746/2020-MZE-16232 ze dne 14. října 2020, spis. Zn. 43RM22291/2020-16232 a pověření Moravského rybářského svazu, z.s. se sídlem Soběšická 1385/83, 614 00 Brno, pod č.j. 228/46-03/2020  ze dne 18. listopadu 2020  v souladu s podmínkami pro organizování zkoušek oznamujeme všem novým uchazečům termín zkoušky pro vydání prvního rybářského lístku, … Číst dál

Prodej vánočních kaprů v Blansku 2021

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Blansko zve všechny spoluobčany na tradiční Prodej vánočních kaprů V areálu sádek ve Sloupečníku v Blansku (200m od stavebnin, 100m od pěstitelské pálenice) zahájení prodeje od neděle 19. prosince v době 9:00 – 16:00 hod. prodej probíhá do 23. prosince nebo do vyprodání zásob v nabídce kapr a pstruh Na požádání … Číst dál

Termíny výdeje povolenek pro rok 2022 (aktualizace pro únor)

Z důvodu Nařízení vlády ČR ke zmírnění šíření nákazy a z důvodu vyhlášení nouzového stavu platného od 26.11.2021 Vám oznamujeme, že výdej povolenek bude probíhat pouze v sídle spolku. Výdeje nebudou organizovány v jednotlivých místních skupinách, a to z důvodu, že počet osob je vyšší než povolují platná opatření stanovené vládou ČR. Výdej povolenek na klubovně bude možný pouze za … Číst dál

Oznámení manipulace na Salmově jezu v Blansku

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko, jako přímý správce VVT Svitava IDVT 10100024, Vám oznamuje provedení manipulace na jezu Salm (ř.km 35,895), jehož jsme provozovatelem. Manipulace je požadována dle manipulačního řádu odstavce C.6. Ostatní manipulace – z provozních důvodů, tj.: Za účelem kontroly jezů a provedení provozních a funkčních zkoušek. Manipulace spočívá ve snížení hladiny o … Číst dál

Důležité upozornění pro revír Křetínka 1 platné od 19. července 2021

Důležité upozornění pro revír Křetínka 1 platné od 19. července 2021 Vážené rybářky, rybáři, členi spolku, zveřejňujeme Vám změna úpravy Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářském revíru č. 461 068 Křetínka 1 s účinností od  19.července 2021 viz.: http://www.mrsbrno.cz/index.php v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rybářský revír: rybářský … Číst dál

Možnosti rybářských činností v období nouzového stavu od 1.3. do 21.3. 2021

Po výkladových peripetiích a konzultacích s MZe ČR, MZ ČR, KHS a ČRS si Vám přinášíme z úrovně MRS sumarizacci možnosti činností v období nouzového stavu od 1.3. do 21.3. 2021: Lov ryb – aktuálně je povolen lov ryb udicí pouze v místě bydliště rybáře (tedy v katastru obce). Noční zákaz vycházení se výkonu rybářského práva netýká, … Číst dál