Ceny povolenek a členských známek pro rok 2019

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2019

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, z.s. ze dne 21. 6. 2018 a 20.9.2018 platí pro rok 2019 níže uvedené ceny členských příspěvků, zápisného pro členy MRS, z.s. a ceny povolenek k lovu (dále jen povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

1./ Členské příspěvky

2./ Ceny povolenek pro “Členy” ( pro členy MRS a ČRS )

3./ Ceny povolenek pro ” Nečleny ” ( pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky.

Legenda:

K bodu 1: V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst.3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.
K bodu 2: Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu, rozdíl v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS. Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16-18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození. Z prodeje povolenek pro nečleny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejcům i PS odměnu ve výši 10% z ceny povolenky.