Chov ostroretky stěhovavé

března 2023 jsme odlovili a vytřeli poprvé ostroretku stěhovavou. Jikry po domluvě s vedením MRS Třebíč inkubujeme na rybí líhni Poušov, s.r.o. 4. dubna 2023 jsme provedli kontrolu jiker na líhni. Některé jikry už mají oční body, poté co se malé ostroretky vykulí budou převezeny na naše sádky, kde bude probíhat jejich odchov.