Chovné potoky mají nové rybí obyvatele

Dne 23. dubna 2022 členové spolku vysadili s hospodářem do odchovných potoků plůdek pstruha obecného potočního.

Před vysazením byly potoky sloveny a odchovaní pstruzi byli vypuštěni do řeky Svitavy. Letos byli malí pstruzi vysazeni do Podomského potoku,Ráječkovského potoku, potoku Sloupečník a říčky Býkovky. Celkem bylo do toků dáno 40.000ks pstruha.

V ostatních chovných potocích (Holešínka a Bílá Voda) jsou nyní roční pstruzi, kteří na podzim budou dáni do Svitavy. Bohužel ani ty nejmenší potůčky nejsou ochráněny před návštěvou vydry, což je patrné ze stop kolem potoků. Veškerá snaha o chov pstruha v přirozeném prostředí ve spojitosti s predátory a nedostatkem vody tak nemusí přinést očekávaný výsledek.