Chovné potoky v Moravském Krasu a okolí jsou opět plné pstružího potěru

Dne 10. dubna 2021 blanenský spolek nakoupil a dovezl z pstruží líhně v Nedvědicích celkem 30.000 ks plůdku pstruha potočního, který byl dán chovných potoků Holešínka, Ráječkovský potok a potok Sloupečník.

Současně po dlouhé době byl opět zařazen do chovu samotný Podomský potok od obce Podomí až k rybochovné soustavě v Jedovnicích, a to z důvodu dostatečného průtoku a dále rozborů vody, které jsou příznivé pro chov pstruha.

Chovné potoky jsou tak opět plné života malinkých pstruhů. Do větších toků jako je Bílá Voda a Býkovka byl dán již roční pstruh, neboť i zde jsou nyní dobré podmínky pro odchov pstruha potočního.

Před tímto vysazením však v průběhu měsíce března došlo k odlovení stávající obsádky, dvouletí a tříletí pstruzi byli vypuštěni do řeky Svitavy a ostatní právě do větších chovných potoků.

Loňský hospodářský rok v chovu pstruha potočního se vydařil a spolek již je téměř po letech sucha a nepříznivých podmínek opět samostatný v odchovu pstruha pro řeku Svitavu. Poprvé také v letošním roce začínáme s odchovem pstruha potočního na našich sádkách.

Celkem jsme dali do chovné soustavy sádek dalších 5.000 ks malých pstruhů.

Děkujeme tímto všem dobrovolníkům a dětem, kteří se podíleli na roznosu pstruhů do všech potoků.