Dodatek Bližších podmínek pro rok 2019

Dodatek Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS, z. s. pro rok 2019

Vody mimopstruhové:

II. Denní doby lovu

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Změny v popisech revírů:

Revíry mimopstruhové:

461 229 Býkovka 1A – PS Blansko 3,3 ha
Změna popisu a výměry revíru: Rybářský revír tvoří nádrž: 1 Oborský v k. ú. Černá hora 3,3 ha (GPS 49’25’2.62”N, 16’34’35.40”E)
Zákaz lovu a přivlastnění si všech druhů dravých ryb (bolen, candát, štika, sumec) včetně užití všech prostředků a způsobu jejich lovu do 31.12. 2019. Zákaz zavážení nástrah.

461 032 Dyje 15 – PS Znojmo
Doplnění věty: Zákaz lovu v místech I. PHO v k. ú. Štítary (vyznačeno tabulemi).

461 198 Dyje 19B – PS Telč
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah Míra štiky 60 cm, candáta 50 cm.

461 037 Haná 2 – PS Vyškov
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah. 461 038 Haná 3 – PS Vyškov

461 309 Haná 3M – PS Vyškov
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 230 Jaroměřice 1B – PS Moravské Budějovice
4,5 ha Nový revír: Rybářský revír tvoří nádrž: 1 Senný v k. ú. Ctidružice 4,5 ha
(GPS 48.9707719N, 15.8540989E)
Zákaz lovu a přivlastňování si všech druhů dravých ryb (bolen, candát, štika, sumec) včetně užití všech prostředků a způsobu jejích lovu do 31.12. 2019.

461 048 Jevišovka 2A – PS Jevišovice
Doplnění věty: Upozornění: Do revíru byla nasazena násada kapra s trvalou kotvičkovou značkou, umístěnou pod hřbetní ploutví. Každý oprávněný k lovu, který uloví takto označenou rybu, je povinen se řídit všeobecným ustanovením Bližších podmínek výkonu rybářského práva.

461 231 Jihlava 4A – PS Ivančice
6,0 ha Nový revír: Rybářský revír tvoří nádrž: 1 Letkovský v k. ú. Letkovice, Řeznovice 6,0 ha (GPS 49’05’29.30”N, 16‘20’42.60”E)

461 068 Křetínka 1 – PS Letovice
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah. 461 194 Kyjovka 2E – PS Týnec Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 072 Kyjovka 3A – PS Kyjov
Změna popisu revíru: Míra kapra 45-70 cm max., lína 30 cm, amura 60 cm.

461 177 Morava 4C – PS Ratíškovice
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah

461 226 Návesní rybník – PS Blansko
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 110 Olšava 2A – PS Uherský Brod
21,5 ha Změna popisu a výměry revíru: Do revíru se přidává nádrž: 2 Lubná v k. ů. Suchá Loz 3,0 ha (GPS 48’56’45.03”N, 17 40’51.72″E)

461 115 Podomský potok 1 – PS Blansko
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah. Na nádrži č. 4 Kamenolom v k. ů. Blansko platí následující omezení: – Lov ryb je povolen pouze z břehové linie přilehlé k železniční trati (vyznačeno tabulemi). – Lov dravých ryb je povolen pouze na umělé nástrahy. – Zákaz používání krmítek. – Lovící je povinen dodržovat provozní podmínky (Informační tabule) stanovené vlastníkem nádrže.

461 202 Podomský potok 1A – PS Blansko
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 212 Podomský potok 1B – PS Blansko
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 118 Rakovec 2 – PS Vyškov
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 119 Roketnice 1 – PS Šlapanice
Doplnění věty: Povoleno pouze zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva, vyjma tzv. trhacích bójek. Míra kapra 45-70 cm max., štiky 60 cm, amura 60 cm. 461 127 Rostěnlcký potok 1 – PS Vyškov Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 222 Svitava 3A – PS Blansko
Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah. 461 216 Valcha 2 – PS Třešť Doplnění věty: Zákaz zavážení nástrah.

461 182 Želetavka 2B – PS Želetava
Doplnění věty: Míra kapra 45-70 cm max., candáta 50 cm, amura 60 cm.

461 400 Želetavka 2C – PS Jemnice
7,9 ha Doplnění věty: Rybářský revír tvoří nádrž: 1 Červený rybník v k. ú. Jemnice 7,9 ha (GPS 49T54.80”N, 15- 33’59.90″E) Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeném tabulemi. Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm.

Soubory ke stažení