Důležité upozornění pro revír Křetínka 1 platné od 19. července 2021

Důležité upozornění pro revír Křetínka 1 platné od 19. července 2021

Vážené rybářky, rybáři, členi spolku,

zveřejňujeme Vám změna úpravy Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rybářském revíru č. 461 068 Křetínka 1 s účinností od  19.července 2021 viz.: http://www.mrsbrno.cz/index.php

v souvislosti s nezbytnou potřebou revitalizace se upravují Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rybářský revír:

rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1, 

z důvodů opravy hrázového tělesa, odtěžení sedimentu a s tím souvisejícím nezbytným snížením hladiny, s okamžitou platností se s ohledem na minimalizaci škod na rybích společenstvech upravují do odvolání následující podmínky lovu:

– minimální lovné míry se stanovují na zákonem stanovené

– počet a množství úlovků se stanovují na zákonem stanovené

Děkujeme za pochopení a respektování úpravy podmínek. Převzato z webu Moravského rybářského svazu, z.s.