Ichtyologický průzkum plůdkových rybích společenstev

Ichtyologický průzkum plůdkových rybích společenstev

Dne 3. září 2019 byl v řece Svitavě (pstruhový rybářský revír 463 064 Svitava 3) v úseku pod splavem v Ráječku po most silnice vedoucí k ŽST Dolní Lhota a dále v úseku od soutoku říčky Punkvy s řekou Svitavou po splav Paulinka (splav u nádraží ČD v Blansku) proveden ichytologický průzkum plůdkových rybích společenstev, který provedli pracovníci správy toku – Povodí Moravy, s.p.

Na průzkumu byl dále přítomen zástupce Státní správy ochrany přírody – Vedoucí odboru Životního prostředí MěÚ Blansko a dále předseda MRS Blansko jako zástupce rybářského spolku v Blansku.

Průzkum byl zaměřen na rybí biodiverzitu a dále pouze na plůdky jednotlivých druhů ryb, které se v řece vyskytují z přirozeného výtěru z roku 2019. Z prvních závěrů vyplývá, že rybí druhy v řece Svitavě jsou schopné přirozené reprodukce, což je velmi pozitivní zjištění.

V průběhu průzkumu bylo odchyceno celkem 12 druhů ryb (střevle potoční, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný, jelec tloušť, plotice obecná, pstruh obecný – potoční, okoun říční, pstruh duhový, ostroretka stěhovavá, ouklejka pruhovaná, kapr obecný a lipan podhorní), z toho bylo odloveno 9 druhů plůdků – řazeno podle počtu zjištěných kusů (střevle potoční, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný, jelec tloušť, plotice obecná, pstruh obecný – potoční, okoun říční, ostroretka stěhovavá, ouklejka pruhovaná)