Informace k Vodní nádrži Polačka – k.ú. Vysočany – revír Podomský potok 1

Vážení členi oznamujeme Vám,  že dne 3. února 2020 byla po vzájemném jednání mezi zástupci Lesy České republiky, s.p. – Správa toků Oblast povodí Dyje a statutárními zástupci našeho spolku podepsána pachtovní smlouva č. 405/952/2020-POL na naši největší nádrž Polačku rybářského revíru Podomský potok 1.

Smlouva je podepsána na následujících pět let .Tímto berte na vědomí, že na této nádrži budeme dále vykonávat rybářské právo a veškeré informace, které se šíří, že jsme jako spolek o tuto nádrž přišli, berte, za nepravdivé informace. 

Přejeme Vám klidný lov na této nádrži.