Jarní násady ryb do mimopstruhových revírů

Ve dnech 24.3., 27.3. a 3.4.2021 byly do všech nádrží rybářských revírů Podomský potok 1, Podomský potok 1A, Podomský potok 1B, Svitava 3A, Návesní rybník a Býkovka 1A vysazeny jednotlivé druhy ryb (kapr, amur, lín a dále pro nádrž Palava okoun, plotice/perlín – prvotní násada po vypuštění).

Celkem bylo vysazeno 60q ryb všech věkových kategorií, tak jak stanovuje zarybňovací povinnost.(jednotlivé násady byly zakoupeny a dovezeny z Rybářství Kolář Velké Meziříčí a dále z rybníku Rozstání od rybníkáře p. Kocmana). 

Upozorňujeme lovící na dodržování všech vládou stanovených opatření k zamezení šíření nákazy Covid-19. 

Přejeme Vám všem pěkné Velikonoce a rybářské úspěchy na našich vodách.