Jednání s majitelem lomu

Jednání s majitelem lomu

Dne 21.5.2018 proběhlo na radnici města Blanska jednání mezi zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blansko a Moravským rybářským svazem, který byl zastoupen tajemníkem svazu a předsedou pobočného spolku Blansko na straně jedné a dále majitelem Lomu na straně druhé.

Po jednání s představiteli města a policie následovalo další jednání mezi majitelem a rybářským svazem. Konkrétní výsledná dohoda zatím není odsouhlasena, jednání budou pokračovat.

Pokud dojde k vzájemné dohodě mezi MRS a majitelem, pak lov ryb na nádrži Lom bude upraven v dodatku Bližších podmínek na rok 2019, který budou muset lovící respektovat, neboť rybářský revír se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví.

V současné době je lov na nádrži Lom povolen, pouze opětovně žádáme lovící, aby respektovali informační tabule majitele, které jsou viditelné na břehové linii nádrže.

Výbor MRS Blansko.