Mladí rybáři uklidili řeku Svitavu

Dne 1. dubna 2017 mladí rybáři – členi rybářských kroužků při MRS Blansko se svými vedoucími, ale i rodiči a dalšími rybáři se připojili k výzvě Povodí Moravy, s.p. pod názvem ” lidé pro vodu – voda pro lidi” a tak jako každoročně se zúčastnili jarního čištění řeky Svitavy v intravilánu města Blanska, tedy od jezu u nádraží ČD v Blansku až po most silnice Blansko-Dolní Lhota.

Celkem se této akce zúčastnilo 35 členů rybářského kroužku. Dle informace zástupců povodí Moravy, bylo v uvedeném úseku sesbíráno celkem neuvěřitelných 113kg různých odpadků. Největší zastoupení měly jako obvykle plastové lahve, ale nechyběly ani pneumatiky, oblečení, sklenice.

Nezbývá než všem, kteří se této akce zúčastnili po celé délce toku řeky Svitavy poděkovat za obětavou práci a ti, kteří stále nepochopili, že odpadky patří do sběrných nádob a nikoliv do volné přírody, aby se nad sebou zamysleli. Na závěr akce přichystal výbor MRS Blansko pro všechny účastníky občerstvení na svém zařízení ve Sloupečníku.