Nový přívěsný vozík k přepravě ryb

Dne 10. října 2022 rybářský spolek v Blansku převzal nový přívěsný dvounápravový bržděný vozík s celkovou užitnou přípustnou hmotností 3500kg.

Součástí jsou dvě přepravní bedny na ryby s kyslíkovými rošty vč. průtokoměrů kyslíku a skluzem k vypuštění ryb do vody.

Vozík k zabezpečení přepravy studenokrevních živočichů včetně přepravních beden byl pořízen z dotačního titulu podpora základní činnosti v péči o krajinu a péči o mimoprodukční vodních plochy, kde byl rybářský spolek Blansko úspěšným žadatelem.

Naše technika a její kapacita k přepravě ryb se tím významně rozrostla. V současné době máme k přepravě ryb kromě samotného vozidla k dispozici i dva přípojné vozíky a celkově čtyři velkokapacitní bedny k převozu ryb.

Všechny bedny jsou osazeny rozvody kyslíku a jedna přepravní bedna je navíc osazena kompresorem vzduchu.