Oborský rybník se napouští

Oborský rybník se napouští

Dne 16. května 2018 se po ukončení nejnutnějších oprav na odběrném místě a potrubí pomalu začíná napouštět Oborský rybník v Černé Hoře – revír Býkovka 1A.

Bylo vyčištěno odběrné místo na toku Býkovka, kde byly odvezeny sedimenty, vyčištěna přívodní strouha, která byla prohloubena pod odběrnou trubku tak, aby sedimenty, které přinese Býkovka zůstávaly před zaústěním a nezanášely zatrubněnou přívodní část do rybníka.

Současně bylo vyměněno potrubí v délce cca 30m, které bylo propadlé, zarostlé kořeny stromů a více méně nefunkční. Dále bylo opraveno stavidlo rybníka, kde byly vyměněny všechny dvouřadé dluže, které byly zatěsněny.

Předpokládáme, že rybník při současném přítoku bude do konce června napuštěn, a osazen jednotlivými druhy ryb tak, aby rybáři v létě mohli trávit volný čas na novém rybářském revíru v Černé Hoře.