Okolí rybníku v Petrovicích bylo revitalizováno

Okolí rybníku v Petrovicích bylo revitalizováno

V souladu s rozhodnutím výboru spolku, který vyčlenil v rámci rozpočtu finanční prostředky, bylo okolí rybníku v Petrovicích, který je ve vlastnictví rybářského spolku v Blansku, v průběhu zimních měsíců revitalizováno.

Z břehových liniích rybníku byly odstraněny suché nebo polámané stromy, které hrozily spadnutím na vodní plochu a současně byly nebezpečné i pro kolemjdoucí turisty nebo rybáře. Největší škodu na těchto porostech způsobila vichřice, která se prohnala na podzim loňského roku celou Českou republikou.

Revitalizace okolí rybníka v Petrovicích

Součástí čištění rybníka bylo též odstranění ruderálních porostů, které pokrývaly značnou část travnaté plochy kolem rybníka. V měsíci dubnu budou vysazeny nové dřeviny. Dále byl rybník osazen novými lavičkami a novými odpadkovými koši.

Věříme, že tím zvýšíme kulturu rybářské veřejnosti a odpadky nebudou končit v přírodě, ale v koších, které budou v průběhu sezony sváženy 1x za 14 dní.