Oprava oplocení sádek

Oprava oplocení sádek

Dne 1. března 2021 začala další etapa opravy sádek na Sloupečníku. V letech minulých došlo k úplné rekonstrukci sádky I sádka II byla nahrazena čtyřkomorovým recirkulačním systémem s areátory, byla vyměněna dlažba, nové osvětlení, nápustné a výpustné zařízení a šachty požeráků, byla vybudována studna jako záložní zdroj vody a taktéž je přiveden do areálu vodovodní řad s pitnou vodou.

Nedílnou součástí bylo i odbahnění a celková revitalizace samotného rybníku Sloupečník. To vše se událo v letech 2016-2020. V letošním roce je plánována výměna oplocení celého areálu, která započala prvním březnovým dnem.

Stávající, místy chybějící pletivo, bude nahrazeno novým plotem a dvoukřídlá brána bude nahrazena automatickou branou s dálkovým ovládáním. V plánu je ještě výměna stavební buňky za novou, neboť nynější buňka, která přiléhá k nové přední již zrekonstruované části je již naprosto nevyhovující.

Tato výměna však proběhne pravděpodobně na konci roku nebo až na začátku roku příštího. Tím bude celý areál sádek na Sloupečníku zmodernizován a dokončen.