Oprava rybníku Sloupečníku – hotovo

Oprava rybníku Sloupečníku – hotovo

Dne 3. května 2019 za přítomnosti zástupců investora, zhotovitele a Vodoprávního úřadu proběhla kontrola ohlášených provedených pracích na rybníku Sloupečníku v Blansku.

Práce spočívaly především v opravě opevnění a zajílování břehové linie a doplnění lomovým kamenem, dále bylo vyměněno těleso výpustného zařízení a nahrazeno novým dvoukomorový požerákem. V místě přítoku byla pro vodní živočichy vytvořena litorální část, která bude osázena vodními rostlinami.

Současně došlo k odtěžení sedimentů ze dna nádrže. Na závěr byla vytvořena nová koruna hráze, která byla dosypána zemina a současně dojde k osetí travním semenem.

V současné době je rybník napuštěn dle schváleného manipulačního a provozního řádu a postupně budou do rybníku vypuštěny ryby tak, abychom mohli s dětmi společně oslavit dne 8. června 2019 (sobota) dětský den a předat dětem rybník do užívání a k lovu ryb.