Oznámení manipulace na jezu Salm v Blansku

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko, jako přímý správce VVT Svitava (IDVT 10100024), Vám oznamuje manipulaci na jezu Salm (ř. km 35,895), jehož je provozovatelem. Manipulace bude prováděna dle manipulačního řádu odstavce C.6. Ostatní manipulace – z provozních důvodů, tj.:

Za účelem kontroly prostoru pod klapkou a dále v souvislosti s opravou technologie. Manipulace bude provedena s využitím provizorního hrazení, střídavé zahrazení vždy jednoho z jezových polí. Veškerý průtok bude převáděn volným jezovým polem. 

Manipulace je plánována v termínu 26. 11. 2020. Předpokládaný termín dokončení opravy 31. 12. 2020.

S pozdravem Ing. Petr Antonín úsekový technik

+420 516 414 961  M +420 606 044 922