Oznámení manipulace na Salmově jezu v Blansku

Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Blansko, jako přímý správce VVT Svitava IDVT 10100024, Vám oznamuje provedení manipulace na jezu Salm (ř.km 35,895), jehož jsme provozovatelem.

Manipulace je požadována dle manipulačního řádu odstavce C.6. Ostatní manipulace – z provozních důvodů, tj.:

Za účelem kontroly jezů a provedení provozních a funkčních zkoušek.

Manipulace spočívá ve snížení hladiny o cca 50% hrazené výšky jezů a to 17. 9. 2021 Manipulace s klapkovými uzávěry bude probíhat pozvolně, tak aby pod jezem nevznikla rázová vlna. Při zpětném zahrazování bude v toku pod jezem zachován minimální zůstatkový průtok, to je 0,78 m3/s

S pozdravem

Ing. Petr Antonín

úsekový technik

+420 516 414 961  M +420 606 044 922