Oznámení o zákazu lovu ryb na mimopstruhovém rybářském revíru č. 461 115 Podomský potok 1  nádrž Palava I

Oznámení o zákazu lovu ryb na mimopstruhovém rybářském revíru č. 461 115 Podomský potok 1 nádrž Palava I

              Z důvodu mimořádné manipulace s vodním dílem Palava I na základě rozhodnutí  MěÚ Blansko č.j. MBK 48901/2020 ze dne 14. října 2020 a v souladu se zákonem 
č. 99/2004 Sb. o rybářství v platném znění je:

od

11. listopadu 2020

na mimopstruhovém rybářském revíru č. 461 115 Podomský potok 1
nádrž Palava I v k.ú. Blansko

LOV RYB ZAKÁZÁN

Žádáme tímto všechny rybáře o pochopení a respektování zákazu lovu. VN Palava se podle rozhodnutí MěÚ Blansko chystá na vypuštění a rybí obsádka bude odlovena a přemístěna do nádrže Palava II (Vrbice) 

V Blansku dne 9. listopadu 2020

Miroslav Odehnal                                                                         Ing. Bc. Martin Sklář

rybářský hospodář                                                                       předseda pobočného spolku