Oznámení o zrušení plesu v roce 2021

Oznámení o zrušení plesu v roce 2021

Vážení členi, ač neradi, tak Vás informujeme o skutečnosti, že v rámci plesové sezony v Blansku se náš tradiční rybářský ples v únoru 2021 z důvodu epidemiologické situace spojené s nákazou Covid-19 neuskuteční.

O to víc nás to mrzí, neboť v roce 2021 si připomínáme 120 let od založení našeho spolku.  Pevně věříme, že v dalších letech již budeme moci opět pořádat ples i jiné akce pro členy, děti našeho spolku, které jsme museli v letošním roce z uvedených důvodů zrušit.

Přejeme Vám všem pevné zdraví. Výbor MRS Blansko.