Oznámení o stavbě “oprava opevnění” Svitava

Název stavby:     „Svitava, ř. km 33,760 – 33,790, Blansko, oprava opevnění“

 1. Základní údaje
  Vodní tok:                                           Svitava (IDVT 10100024)
  Číslo hydrologického pořadí:             4-15-02-0730-0-00
  Místo stavby (k. ú.):                           Blansko, Klepačov
  Okres:                                                Blansko
  Kraj:                                                    Jihomoravský
  Charakter stavby:                               údržba
 • Popis současného stavu
  Jedná se o sanaci břehové nátrže na levém břehu řeky Svitavy v k. ú. Blansko a Klepačov v neupraveném úseku toku, v  ř.km 33,760-33,790 – soutok Svitavy a Punkvy.
 • Účel stavby
  Účelem stavby je zajištění stabilizace břehu vodního toku
 • Návrh technického řešení
  V rámci udržovacích prací dojde ke stabilizaci patky kamenným záhozem 200 – 500kg (cca 90m3), na kterou bude navazovat a opevnění kamenným záhozem do 200 kg (cca 105m3).