Oznámení termínu pořádání zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č.j. 53746/2020-MZE-16232 ze dne 14. října 2020, spis. Zn. 43RM22291/2020-16232 a pověření Moravského rybářského svazu, z.s. se sídlem Soběšická 1385/83, 614 00 Brno, pod č.j. 228/46-03/2020  ze dne 18. listopadu 2020  v souladu s podmínkami pro organizování zkoušek oznamujeme všem novým uchazečům termín zkoušky pro vydání prvního rybářského lístku, která se uskuteční dne:

4. března 2022 (pátek) od 15.30 hod

v zasedací místnosti MRS, z.s. pobočný spolek Blansko, Mlýnská 2312/25, 678 01 Blansko

za dodržení  všech epidemiologicko-hygienických podmínek stanovených vládou ČR v souladu  s nákazou Covid – 19 a v souladu s aktuální situací.