Předání sádek po rekonstrukci


Dne 16. října 2015 v 15 hodin zástupci Moravského rybářského svazu v Blansku převzali od p. Martina Mojžíška jednatele společnosti firmy MOYSES, s.r.o. Blansko, za účasti místostarosty města Blanska p. Ing. Bc. Jiřího Crhy zrekonstruovanou sádku v areálu Sloupečník v Blansku.

Předání rekonstruovaných sádek za přítonosti jednatele firmy, místostarosty města Blanska a zástupců MRS Blansko.

Celá akce, která se skládala ze dvou etap, a to výměna potrubí nápustného a výpustního zařízení sádek včetně generální opravy sádky a manipulačního prostoru sádek, by se neuskutečnila, kdyby rybářský svaz neobdržel dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V této záležitosti blanenským rybářům velmi pomohl místostarosta města Blanska.
V rámci výběrového řízení, kterého se zúčastnilo pět firem, vyhrála firma Moyses, s.r.o., která přišla nejen se zajímavou cenovou nabídkou, ale i moderní technologií rekonstrukce sádky, která by měla díky tomu, především odolat klimatickým podmínkám a prostředí, v kterém se nachází a k čemu bude využívána. Závěrem nezbývá než zhotoviteli, ale i místostarostovi města Blanska poděkovat za úsilí a vynaloženou snahu, která vedla ke zdárnému ukončení rekonstrukce sádek.

Za MRS Blansko

Ing. Martin Sklář