Revitalizace nádrže “pod Kuničkami” rybářského revíru Podomský potok 1 začíná

Revitalizace nádrže “pod Kuničkami” rybářského revíru Podomský potok 1 začíná

Dne 12. října 2018 byly zahájeny přípravné práce před samotnou revitalizací nádrže “pod Kuničkami” rybářského revíru Podomský potok 1, která bude spočívat ve výstavbě nového sdruženého výpustného objektu, opravy hráze, břehů a hlavně i odtěžení sedimentů z nádrže. Všechny tyto práce provádí v koordinaci s MRS Blansko vlastník nádrže – tedy obec Kuničky.

Práce potrvají do konce roku a následně pak přibližně do konce května 2019, kdy bude opravena i cesta Kuničky – Doubravice n.Sv., která vede po hrázi nádrže. Před samotnou revitalizací muselo dojít k vypuštění nádrže a odlov rybí obsádky. Všechny tyto práce byly zahájeny v pátek 12. října od ranních hodin, kdy nádrž byla vypouštěna pomocí čerpadel, které dodaly jednotky sboru dobrovolných hasičů z Těchova, Rájce, Kuniček a Doubravice nad Sv.

Byl to jediný způsob, jak se dala nádrž vypustit, neboť stávající výpustný objekt byl v dezolátním stavu a nefunkční. Nádrž se podařila vypustit za 24 hodin, a tak v sobotu dne 13. října ráno mohlo dojít k výlovu ryb, které v nádrži zůstaly. jednalo se především o kaprovité druhy ryb a dále štiky a candáty. Největší odlovenou rybou byl tolstolobik bílý o váze 21kg. Ryby byly převezeny do nádrží revírů Podomský potok 1.Celkem bylo odloveno kolem 250kg ryb.

Zde se projevilo i povolení odlovu dvou kusů kaprů v jednom dni lovu, kdy rybáři v průběhu léta dokázali odlovit značné množství ryb.

Děkujeme všem dobrovolníkům, starostkám obce Kuničky a Doubravice nad. Sv. a především všem členům JSDH za obětavou pomoc při vypouštění nádrže.

Výbor MRS Blansko.