Rybáři v Blansku zhodnotili činnost za poslední rok

Rybáři v Blansku zhodnotili činnost za poslední rok

V sobotu 2. března 2019 rybářský spolek v Blansku zhodnotil svoji činnost za uplynulý rok..
Rok 2018 byl pro rybáře velmi nepříznivý, neboť extrémně uché léto se podepsalo na rybí obsádce v chovných potocích, některé vyschly doslova před očima, takže škoda na pstruhu potočním dosahovala více jak 55.000.-Kč.


Díky ztrátě přítoku musel být v loňském roce i neplánovaně vypuštěn rybník na Sloupečníku, který se od 4. března 2019 začíná opravovat, a to především hráz a výpustné zařízení. Není to však jediný rybník, který se v Blansku a okolí opravuje, v současné době prochází revitalizací rybník “pod Kuničkami” a v letošním roce se zahájí revitalizace rybníka “Podomí” v obci Podomí.


Rybářskému spolku v Blansku se podařilo získat pořádání IX. sjezdu rybářského svazu, takže dne 5. října 2019 budou v Dělnickém domě zasedat zástupci všech rybářských spolků z Moravy.. Celkem je zde plánováno 230 oficiálních hostů, dále zástupci krajů, Ministerstva zemědělství, Životního prostředí i zástupci vlády ČR. Tento sjezd je pravidelně jen 1x za čtyři roky.
V sobotu na zasedání byli přítomen starosta města Ing.Jiří Crha a dále pan prof. Ing. Petr Spurný, CSc., který ve funkci hospodáře rybářského svazu koordinuje vysazování rybích druhů do volných vod v rámci celé Moravy a vyjednává z pozice “svazového hospodáře” s ústředními orgány státní správy rybářství.
Na závěr bylo pro pana starostu nachystané překvapení. Rybářský spolek schválil nejvyšší možné vyznamenání pro osoby, které nejsou členy svazu a udělil panu starostovi ocenění “čestný člen rybářského svazu”, a to za dlouhodobou spolupráci mezi městem, krajem a rybářským spolkem v Blansku.