Rybáři zrekonstruovali klubovnu

Dne 7.9.2016 byla ukončena rekonstrukce klubovny Moravského rybářského svazu v Blansku. Rekonstrukce probíhala po celou dobou prázdnin.

Byla vyměněna střešní krytina, dále byl zrekonstruován půdní prostor, který byl přestavěn na klubovnu pro kroužek mladých rybářů. Současně bylo provedeno zateplení stropu zasedací místnosti, byla vyměněna podlaha, byly vyměněny elektrické rozvody, které byly do této doby pouze v hliníku.

Práci zabezpečovala f. MOYSES, s.r.o. Blansko, která předložila nejlepší nabídku v rámci soutěže. Rekonstrukce takového rozsahu by nebyla možná, pokud by rybářský spolek v Blansku nezískal dotaci z KÚ JmK v Brně, která pokryla 65% všech nákladů.

V současné době probíhají poslední venkovní úpravy a oficiální otevření budovy je naplánováno na úterý 13.9.2016. Pro následující rok se počítá s vybavením mobiliáře pro kroužek mladých rybářů, stoly, židle, dataprojektor, plátno atd.

Výměna střechy na klubovně blanenských rybářů-