Rybářský spolek převzal nové vozidlo k přepravě ryb

Dne 9. ledna 2023 převzal rybářský spolek MRS Blansko za přítomnosti předsedy Ing. Martina Skláře, jednatele Petra Dolníčka a hospodáře spolku Miroslava Odehnala v sídle společnosti Toyota, a.s. v Brně nové vozidlo Toyota Hilux RC21 2,4l 4×4-2D-PickUp-SingleCab,  které nahradilo původní dosluhující vozidlo Nissan.

Nyní bude na vozidlo zadána výroba bedny pro přepravu ryb, tak aby jarní násady do rybářských revírů již mohly být přepravovány novým vozidlem. Spolku se podařilo na zakoupení Hiluxu získat finanční podporu z dotací ve výši 50% kupní ceny nového vozidla.

V roce 2022 byl navíc pořízen nový přívěsný dvounápravový vozík k přepravě ryb, který je již plnohodnotně vybaven k přepravě. Po osazení vozidla  bednou, tak rybářský spolek získá velkou přepravní kapacitu pro rozvoz ryb nejen do námi obhospodařovaných revírů, ale i pro další subjekty.