Rybářský spolek ve spolupráci ČIŽP řeší úhyn ryb v říčce Bílá Voda

Dne 2. září 2022 se předseda spolku dostavil k jednání na Českou inspekci životního prostředí v Olomouci, s kterou již více jak 3/4 roku řešíme neoprávněný zásah rybníkáře do toku říčky Bílá Voda, kdy  29. března 2022 rybníkář zastavil po výlovu rybníka v rozporu s manipulačním řádem odtok vody do vlastního koryta říčky, a tím došlo k úhynu ryb nad obcí Rozstání.

V průběhu tohoto dlouhého řízení bylo navíc zjištěno, že na manipulaci s vodu neměl rybníkář žádné platné povolení příslušného Vodoprávního úřadu a navíc do toku, vypustil mnoho řídkých sedimentů z rybníka a tisíce nepůvodních jedinců střevličky východní. Došlo tak k narušení ekologické stability vodního toku.

Rybářskému spolku v Blansku vznikla škoda na chovu pstruha potočního, kde celá obsádka v daném úseku na rybníkem Panský byla zničena. Rybářský spolek musel doložit na ČIŽP v Olomouci všechny potřebné doklady ( dodací a násadové listy, hospodářský výsledky odlovu dvouletého pstruha, veterinární osvědčení vysazeného plůdku aj.), které jsou podkladem pro náhradu škody.