Rybník Sloupečník a jeho revitalizace

Rybník Sloupečník a jeho revitalizace

Práce na revitalizaci rybníka pokračují podle schváleného harmonogramu. V místě přítoku je již vybudováno litorální pásmo, tedy oblast pobřežní mělčiny u stojatých vod, kde bude hloubka do 50cm a toto místo bude sloužit především jako trdliště ryb.

Tento týden bylo vybudováno betonové lože pro nový sdružený výpustný objekt a uložení výpustného potrubí, současně započaly práce s odstraňováním sedimentů. Další etapou bude oprava samotné hráze , kdy bude utěsněna jílem a lomovým kamenem, současně bude docházet k odvozu sedimentů a začne výstavba výpustného objektu.