Škody na majetku spolku po vichřici

Bouře se silným větrem, která se prohnala Blanskem dne 29. června 2021 ve večerních hodinách,  zanechala i nepatrné stopy na našem majetku nebo v jeho blízkosti. Dnes vše od rána řešíme.

Na sádkách, ač fotky vypadají děsivě, se moc nestalo, jsou pouze vyvrácené stromy, a přetrhané vedení el. energie, vše řešíme s distributorem el. energie.

U rybníka je vyvrácená celá vrba, její sanace je zajištěna a v průběhu dne bude odstraněna. Sádky jsou sice kalné, ale ryby žijí, jen toho bláta bude v sádkách poměrně hodně. 

Na klubovně nám zateklo kolem komína, vše řešíme se zhotovitelem, který prováděl celkovou rekonstrukci, a který drží záruku na dílo až do roku 2022. Jiné škody na majetku spolku nemáme hlášeny.