Termíny výdeje povolenek pro rok 2020

Výbor MRS Blansko oznamuje všem členům termíny výdeje povolenek pro rok 2020. Současně upozorňujeme všechny členy na nejdůležitější změny, které schválil IX. Sjezd Moravského rybářského svazu s platností od 01. 01. 2020.

Změny základních dokumentů:

 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
 3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.
  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč

Cena členské známky pro rok 2020

Členská známka 1.250,-Kč
Členská známka udržovací 450,- Kč
Děti do 15-ti let vč. 200,-Kč

                
                                

Cena povolenky pro rok 2020

Druh
povolenky
MP MP republiková P P republiková
   Roční 950,- 3 550,- 1 000,- 3 700,-
   Poloviční 500,- x 500,- x
   Měsíční 650,- x 650,- x
   Týdenní 400,- x 400,- x
   Denní 150,- x 150,- x
   Mládež 300,- x 300,- x

Termíny výdeje povolenek pro rok 2020

 • 13.12.2019 pátek 16:30-18:00 hod., Blansko, klubovna Mlýnská 25,
 • 04.01.2020 sobota, 08-12 hod., Blansko, restaurace Hřiště ČKD pouze výdej povolenek
 • 06.01.2020 pondělí,17-19 hod., Lysice restaurace U Labutě, součástí výdeje je seznámení s činností spolku za rok 2019
 • 09.01.2020 čtvrtek, 17-19 hod., Dolní Lhota restaurace U Filků, součástí výdeje je seznámení s činností spolku za rok 2019
 • 10.01.2020 pátek, 17-19 hod., Doubravice n. Sv., restaurace „u Plecha“, součástí výdeje je seznámení s činností spolku za rok 2019
 • 11.01.2020 sobota, 08-12 hod., Blansko, restaurace Punkva, Rožmitálova 40 součástí výdeje je seznámení s činností spolku za rok 2019
 • 13.01.2020 pondělí, 17-19 hod., Černá Hora, restaurace Sladovna, součástí výdeje je seznámení s činností spolku za rok 2019
 • 17.01.2020 pátek, 17-20 hod., Jedovnice, restaurace v Chaloupkách, součástí výdeje je seznámení s činností spolku za rok 2019
 • 24.01.2020 pátek, 17-19 hod., Sloup, Hotel Broušek, součástí výdeje je seznámení s činností spolku za rok 2019
 • 29.02.2020 sobota,08-12 hod., Blansko, restaurace Hřiště ČKD pouze výdej povolenek

Další termíny výdeje povolenek v sídle spolku:

 • 31.01.2020      pátek   15.00-17 hod., Blansko,                    klubovna Mlýnská 25
 • 20.03.2020      pátek   15.00-17 hod., Blansko,                    klubovna Mlýnská 25
 • 03.04.2020      pátek   15.00-17 hod., Blansko,                    klubovna Mlýnská 25
 • 15.05.2020      pátek   15.00-17 hod., Blansko,                    klubovna Mlýnská 25
 • 12.06.2020      pátek   15.00-17 hod., Blansko,                    klubovna Mlýnská 25

Mimo stanovené termíny je možné domluvit individuální výdej po domluvě s hospodářem nebo předsedou spolku.