Úhyn ryb Podomský potok 1 nádrž pod Kuničkami

Dlouhotrvající sucho, vysoké teploty a hlavně vyschnutí přítoku do uvedené nádrže to vše si vybralo pro rybáře krutou daň. Dne 30.9.2016 v 18.20 na základě oznámení Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku Blansko, byl proveden zásah na rybářském revíru č. 461 115 Podomský potok 1 nádrž “pod Kuničkami”, kde došlo k většímu úhynu ryb.

Na místo povolán HZS JmK. Celkem na místo přijely 2 jednotky HZS – SDH Na první pohled byl patrný nedostatek kyslíku ve vodě z výše uvedených důvodů. Na hladině větší množství ryb, které “troubily” v břehových partiích uhynulí jedinci candáta obecného a štiky obecné.

Celkem HZS sanoval 47candátů o délce 15 – 60cm o průměrné hmotnosti 0.8kg a štiky o délce 50-70cm již ve stadiu rozkladu. Po začátku provzdušňování hladiny proudem vody pomocí 2 čerpadel došlo cca za 4 hodiny k uklidnění situace, ryby se stáhly do okysličené vody. Na místě ponechány 2 čerpadla a jednotka SDH ve prospěch MRS Blansko.

Uhynulí candáti

S hospodářem a s předsedou spolku domluven odlov zbylé obsádky co možná v největším množství následující den 1.10.2016 a následný transfer ryb do jiných vhodných nádrží v rámci uvedeného rybářského revíru.