ÚN KŘETÍNKA – 15.7.2022 – LOV RYB OBNOVEN 

Vážení členi spolku, je mně milou informací Vám všem oznámit, že po vyvíjeném tlaku na subjekty, které jsou vztaženy do rekonstrukce ÚN Křetínka, se nám podařilo obnovit lov ryb na této krásné nádrži. Chtěl bych Vás všechny požádat o respektování pravidel lovu, ohleduplnost a respektování pokynů stavby. Pravidla lovu jsou odlišná, než jste zvyklí, ale důležité je to, že můžete na této nádrži lovit, byť jen v určitých lokalitách. Věřte, že jsme dělali vše co bylo v našich silách spolků kolem nádrže. Je potřeba poděkovat především panu předsedovi z Letovic Ing. Zemánkovi, bez kterého by se toto úsilí nepodařilo.
Přeji Vám všem krásné letní dny u vody

Ing. Martin Sklář – předseda spolku

Lov ryb na ÚN Křetínka povolen od  15. července 2022

zdroj informace: www.mrsletovice.cz; www.mrsbrno.cz

Milí rybáři

Stávající průměrné hodnoty přítoku, fáze  rozestavěnosti stavby a konkrétní stav vodní hladiny na ÚN Letovice, v současné době deklarují jednoznačnou nereálnost plánovaného napuštění nádrže do kóty 355 m.n, kdy měl být dle původního předpokladu obnoven rybolov. Z tohoto důvodu jsme jako rybářský spolek, již koncem června iniciovali společná jednání s vedením MRS z.s. v Brně,  ve snaze se dohodnout na umožnění rybolovu dříve. Nejlépe již v letních měsících tohoto roku, bez ohledu na stávající výšku hladiny, která dnes představuje cca -7,4m, měřeno od přelivné hrany přepadu. Vzhledem ke vstřícnému postoji pracovníků Povodí Moravy s.p. , jako investora stavby a zhotovitele díla fa Polanský a Dolver s.r.o., můžeme již dnešního dne oficiálně zveřejnit milou zprávu pro všechny rybáře a to,

 obnovení rybolovu na ÚN Letovice

od 15.7.2022.

Z důvodu stále probíhající rekonstrukce vodního díla, pohybu těžké techniky, zachování bezpečnosti pohybu osob, výraznému sníženého stavu objemu vody a vodní hladiny oproti normálu, však bude rybolov možný pouze na vybraných úsecích a za určitých  podmínek,  které vyplynuly z jednání s MRS z.s. Brno a jsou uvedeny v textu níže. Stejné podmínky budou uvedeny i na osazených cedulích podél břehu v rámci vymezených úseků.

Pro zachování bezpečnosti jak rybářů, tak pracovníků stavby, Vás  prosím o zvýšenou obezřetnost a vzájemnou ohleduplnost při pohybu kolem ÚN, při parkování i vlastním rybolovu. Koupání i pohyb plavidel neřešíme a je pouze na vlastní nebezpečí. Vyhněte se prosím při rybaření ( koupání) ze břehu úseku s provzdušňujícími aereátory. Do úseku č.3 využívejte případně přístup kolem areálu Svitavice, nikoliv přes obec Lazinov, kde se po staré silnici až do ukládacího prostoru těžených  sedimentů tzv. „Číny“,  stále pohybuje těžká technika!!

Dodržujte také prosím všechna nová ustanovení, pro ochranu zbývající rybí obsádky, za kterých se nám v rámci vynaložení nemalého úsilí podařilo vrátit s předstihem na  Křetínku rybářský život. Jde o geneticky velmi důležitý materiál  pro přirozenou a rychlou obnovu pestrého rybího společenství,  především pak dravých ryb. Chraňme si to co máme a co nám po absenci loňského i letošního vysazování ve vodě ještě zbylo. Respektujme vytvořená klidová pásma. Zvláště apeluji na dodržování všech ustanovení BPVRP ( rybářského řádu) a nově stanovených  podmínek lovu a to až do odvolání.

Po celou dobu příprav rekonstrukce vodního díla, tedy po dobu více jak 5-ti let, zvláště pak při snížení hladiny až na -13m, jsme se vždy snažili chránit naše rybářské zájmy a především zabránit jakémukoliv výraznému dopadu stavby na rybí obsádku. Chtělo to občas velkou trpělivost v jednáních a najít vzájemnou dohodu partnerů. V konečné podobě pak výsledek či sjednaný kompromis sdělit  rybářské veřejnosti v pravý čas, aby nevznikla řada desinformací a lživých výroků. Pominout hloupé řeči a arogantní výrazy některých jednotlivců a nezodpovědných rybářů myslících pouze na sebe. Občas mít i tvrdé lokty v zájmu rybářů, abychom chránili to, co máme rádi. Naše ryby a naši Křetínku. Ne vždy je všechna ta snaha v jednání pro celek hned vidět, ale věřím, že dnešní výsledek a to, že se přehrada bez negativního vlivu na svou obsádku plní, hovoří za vše. Osobně doufám, že již nedojde k žádné mimořádné situaci, byť nás čekají rizikové letní teploty, pravděpodobný úbytek rozpuštěného kyslíku ve vodě a zvýšená eutrofizace vody spojená s množením sinic a řas.

Slíbené podzimní zarybnění a postupný vzestup hladiny dává do budoucna již optimistický předpoklad pro stabilní rybolov. A to jak v roce příštím, kdy pravděpodobně ještě nebude přehrada dopuštěna do plného stavu, ale pouze po kotu 356,20  -3,8m, tak v letech následujících, kdy se podmínky rybolovu na celé vodní ploše (mimo litorální hájené pásmo) dle předpokladu zase vrátí do původních parametrů.

Ještě jednou Vám všem děkuji za trpělivost a Vaši podporu v nelehkých jednáních po celé období rekonstrukce ÚN. Věřím, že tomu tak bude i nadále.

Přeji Vám za sebe i všechny členy výboru příjemné chvíle u vody a úspěšný rybolov na naší znovu otevřené, krásné Křetínce.

Za výbor rybářského spolku v Letovicích
Ing. Radek Zemánek v.r
Předseda MRS z.s.PS Letovice


Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

v souvislosti s postupujícími pracemi na revitalizaci a opravě vodních díla Letovice, rybářský revír č. 461 068 Křetínka 1 se na tomto rybářském revíru počínaje dnem 15. července 2022 umožňuje lov ryb ve vymezených úsecích:

Lovné úseky:

  1. Od tzv. „kamenů v břízkách“ (GPS: 5539075N, 16.5524058E)

po oplocení areálu Jacht clubu (GPS: 49.5558800N, 16.5447083E) v terénu označeno tabulemi

  1. Od staré silnice z Vranové u mostu (GPS: 5558878N, 16.5394539E) po konec pláže (GPS: 49.5578608N, 16.5302917E)

mimo míst umístění areačních zařízení s přívodním elektrickým kabelem v terénu označeno tabulemi

  1. Od areálu „Svitavice“ (GPS: 5588250N, 16.5390000E) po počátek zátoky „Čína“ (GPS: 49.5602028N, 16.5311706E) v terénu označeno tabulemi

Za následujících podmínek:

  1. Lov z lodí zakázán.
  2. Zákaz navážení nástrah.
  3. Zákaz používání všech typů krmítek.
  4. Míra kapra 45 – 70 cm max., cejna velkého 30 cm, amura 60 cm, štiky 55 cm a sumce 90 cm.
  5. V ostatním se lov řídí platnými Bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

Výše popsaná omezení lovu platí do odvolání