Únik ropných látek do Oborského rybníku

Dne 19. dubna 2023 při kontrole rybníku v Černé Hoře (revír Býkovka 1A – Oborský rybník) ve večerních hodinách byl zjištěn únik ropných látek do rybníka, které přitékaly nápustným zařízením rybníku.

Na hladině se tvořila černá nepropustná mastná skvrna velikosti cca 6m2 a tlouštce cca 0,5cm a látka neustále přitékala. Byl informován tajemník úřadu Černá Hora a současně paní starostka a po zhodnocení situace na místě byli povoláni hasiči, kteří vystavěli nornou stěnu na hladině rybníka a ropnou látku odstranili pomocí sorbentu.

Na místě byla též hlídka Policie ČR. Hasičům i policii se podařilo identifikovat místo úniku ropných látek do přítoku a následně do rybníku. Na místě byly odebrány vzorky ropné látky. Dále byl kontaktován i tajemník Moravského rybářského svazu co by zástupce majitele rybníka.

K úhynu ryb na místě díky včasnému zásahu nedošlo.