Vážení rodiče ,z důvodu nařízení mimořádného opatření KHS pro Jihomoravský kraj č.j. KHSJM 55359/2020/BM/PRAV, ze dne 1.  října 2020  podle odst. I.  bod 4. omezení provozu středisek volného času a zákazu účasti dětí na takovém zájmovém vzdělávání bude pravidelná činnost rybářských kroužků při MRS Blansko zahájena nejdříve v týdnu od 19.10. 2020.Pokud se epidemiologická situace i po tomto datu nezlepší a budou následovat další mimořádná opatření, a o těchto  Vás budeme včas informovat.

V tuto chvíli a pro následujících 14 dnů tedy kroužky nebudou probíhat. Přihlašování do kroužků není pozastaveno a pevně věříme, že od 19. října 2020 nám bude umožněno s vašimi dětmi pracovat.

Věříme ve zdárný vývoj celé situace a moc se na děti  těšíme.

Za MRS Blansko Ing.Martin Sklář, předseda spolku Petr Dolníček, jednatel spolku