Úprava okolí kolem klubovny

Po ukončení opravy oplocení na sádkách ve Sloupečníku došla na řadu oprava plochy v zadní části klubovny. Ke klubovně přiléhala dřevěná bouda bez základů stojící jen na čtyřech hranolech a tato neútulná část budovy pod tíhou sněhu v zimě dosloužila.

Bylo proto rozhodnuto, že se provede celková oprava zadní části klubovny. Byla dodělána dlažba, bylo uděláno nové a bezpečné zábradlí oddělující pozemek od odtokového kanálu vodní elektrárny, byly dosypány povrchy. Součástí dokončení prací je i fasáda klubovny ze severní části, která do této doby byla kryta dřevěnou boudou.

V plánu pro tento rok je ještě oprava skladu materiálu a technického zabezpečení, který přiléhá k budově bývalého Salmova mlýna. Sklad slouží pro účely rybářského kroužku, kde je soustředěno veškeré potřebné vybavení. Tato oprava však bude realizována jen za předpokladu, že budeme úspěšní v dotačním titulu, který byl vyhlášen na odboru školství Krajského úřadu, a do kterého  jsme na začátku února 2021 podali žádost.

Další konečná úprava terénu kolem budovy proběhne do konce dubna, kdy bude dosypána zemina a plocha před budovou bude srovnána a oseta travou.