Vyčištění retenční nádrže Luka na Luze

Vyčištění retenční nádrže Luka na Luze

Rybáři z MRS Blansko ve spolupráci s Městysem Sloup a Správou CHKO Moravský kras nechali vyčistit a prohloubit drobnou retenční nádrž ležící vedle rybníka Luka na říčce Luze.

Lokalita se nachází již mimo území CHKO Moravský kras, ale i toto území je pro nás důležité. Leží totiž v povodí jedné z důležitých zdrojnic podzemní Punkvy, a proto se snažíme, aby i zde byly vodní toky, různé nádrže a příroda jako celek v co nejlepším stavu.

Práce provedl kráčejícím bagrem p. Musil, který vytěžil sedimenty, které se tu během let usadily, a nádrž prohloubil. Tím zvětšil její retenční objem, takže teď může zadržovat více vody. Předpokládáme, že ji na jaře osídlí řada druhů obojživelníků nebo např. vážek, pro které není sousední větší rybářsky využívaná nádrž vhodná.

Text článku přejat z https://moravskykras.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/aktuality/vycisteni-retencni-nadrze-luka-na-luze/ s laskavým svolením Mgr. Krásy.