Výlov odkalovací nádrže

Dne 25. března 2017 proběhl v dvouletém cyklu výlov na základě povolení AOPK odkalovací a sedimentační nádrže. Výlov musel být proveden před snůškou vajíček obojživelníků. V rámci tohoto výlovu byli vyloveni především líni, kteří byli vysazeni do revíru Podomský potok 1.

Dále byli vyloveni pstruzi obecní, kteří byli vysazeni do revíru Svitava 3, a to vše v souladu se zarybňovacím plánem pro rok 2017. Po vypuštění nádrže došlo dále k výměně všech dluží výpustného zařízení. Dluže nám uhradilo město Blansko, odbor životního prostředí.

Pstruzi obecní z výlovu odkalovací nádrže