Výroční členská schůze delegátů místních skupin

Dne 11. března 2017 v sále restaurace Punkva v Blansku proběhla výroční členská schůze rybářů v Blansku za účasti výboru spolku a též za účasti místostarosty města Blanska p. Ing. Bc. Jiří Crhy.

Začátek schůze byl na rozdíl od let předcházejících netradiční. Hned po úvodním slovu hosta byl oceněn člen rybářského kroužku mladý rybář David Kuchař, který chytil trofejního candáta na dětském revíru Svitava 3A na Sloupečníku.

David dostal z rukou předsedy spolku a místostarosty městka Blanska pamětní list za trofejní úlovek, ale též knihu rybářství a rybolov v ČR. Člen rybářského kroužku tak ukázal všem dospělým, že i v malém rybníčku mohu plavat velké ryby a úlovek je opravdu o štěstí a ne o rybářské výbavě.

Členská schůze dále zhodnotila uplynulý rok 2016 a stanovila úkoly pro výbor na rok 2017. Nejpodstatnější změnou je skutečnost, že od příštího roku bude každý člen mít možnost zaplatit si povolenku bezhotovostním převodem.

Dále došlo ke zrušení místních skupin Blansko sever a jih a současně byla vytvořena nová skupina Blansko, kterou povede předsednictvo spolku. Další změna nastane v hospodářském úseku, kde hospodář se stane v průběhu roku zaměstnancem rybářského spolku.

Ocenění mladého rybáže za trofejní úlovek candáta.