Vysazení pstruha duhového a sivena amerického

Vysazení pstruha duhového

Dne 6. října 2021 byl do mimopstruhového rybářského revíru 461 115 Podomský potok 1 vysazen pstruh duhový. Přejeme všem úspěšný lov.

Vysazení sivena amerického

Dne 6. října 2021 byl do rybníku „Staré Podolí“ v Petrovicích zakoupen, z finančních prostředků za prodané povolenky ke zvláštnímu odlovu rybí obsádky, siven americký. Přejeme všem úspěšný lov.