Začalo jarní vysazování ryb

V sobotu 19. března 2022 začalo plánované vysazování násad ryb do rybářských revírů. První zakoupená násada kaprovitých ryb byla distribuována z rybniční soustavy v Jedovnicích. Ryby byly rozvezeny do rybářských revírů Podomský potok 1,1A,1B.

Některé nádrže a rybníky, i přes začínající jarní počasí, byly pokryté tenkou vrstvou ledu, a tak vypuštění ryb nebylo vždy jednoduché. V průběhu dalších týdnů budou vysazeny všechny plánované druhy ryb z jarních výlovů (především kapr, amur, lín) a samozřejmě začínají slovy chovných potoků, takže i do řeky Svitavy je počítáno s vysazením pstruhů potočních a před zahájením lovu na pstruhových vodách taktéž se pstruhem duhovým.