Začaly slovy potoků

Od 29. března  začaly plánované slovy potoků Ráječkovský potok, Holešínka, Bílá Voda a Býkovka, kde byla nechána násada pstruha potočního.Ostatní potoky jsou nachystány na vysazení plůdku pstruha potočního, který je objednán a po Velikonocích bude dovezen z pstruhové líhně v Nedvědicích – Švařci.

Celkem je objednáno 40.000 malinkých pstruhů. Dnes bylo odloveno prvních 257 pstruhů, kteří byli vysazeni do řeky Svitavy. Postupné vysazování pstruhů potočních do řeky Svitavy bude pokračovat po celém toku a na závěr bude do řeky vysazen i pstruh duhový tak, aby zahájení lovné sezony mohlo 16. dubna začít.

Jaká však budou platit opatření z hlediska lovu v té době, vzhledem k epidemiologické situaci, zatím nevíme, proto předem věříme, že rybáři budou zodpovědně dodržovat všechny  platné nařízení vč. roušek a rozestupů.