Zahájena poslední etapa revitalizace sádek

Dne 4. října 2021 byla zahájena poslední část revitalizace rybochovného zařízení na Sloupečníku, která spočívá ve výměně stávající stavební buňky, která sloužila od konce osmdesátých let jako zázemí pro obsluhu sádek.

Po více jak čtyřiceti letech využívání již další investice do oprav nebyly rentabilní, střechou zatékalo, obvodové rámy byly napadeny a doslova sežrány hmyzem, a proto výbor se rozhodl stávající buňku vyměnit za novou, která tvarem i vzhledem více zapadne do prostředí sádek a naváže tak již na obslužnou část technického zázemí, které již bylo z rekonstruováno v minulých letech.

Touto výměnnou dojde ke kompletnímu dokončení revitalizace sádek, která trvala sedm let. Možná vzhledem k vývoji cen na trhu bylo dobře, že samotnou buňku jsme poptávali na začátku tohoto roku, a proto se nám podařilo ušetřit nemalé finanční prostředky, které bychom nyní museli navíc vynaložit.

Samotná realizace by měla být ukončena do konce měsíce listopadu tak, aby pro vánoční prodej ryb mohla obsluha již využívat nové zázemí sádek.