Zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy

Oznamujeme členům a všem rybářům, že tak jak bylo již uvedeno ve sdělovacích prostředcích od dne 2. května 2022 do  23. května 2022 dojde k zahájení stavebních prací v korytě řeky Svitavy, které se bezprostředně dotknou rybářské veřejnosti.

Od uvedeného dne bude vyhrazen jez u nádraží (Paulinka),  a v úseku nádraží – Salmův jez bude v řece pouze zůstatkový minimální průtok což činí 0,78m3/s, který je stanoven rozhodnutím pro mimořádnou manipulaci na jezu Paulinka. Tato manipulace souvisí s provedením dočasného násypu a provizorní podpěry v rámci stavby III/379 přemostění. Upozorňujeme lovící rybáře, že bezprostřední stavby samotné je staveništěm, kde je vstup zakázán. Žádáme Vás o respektování pokynů vedoucího stavby.