Zarybnění

Dne 8. října 2019 byl do rybářských revírů
Podomský potok 1, 1A, 1B,
Býkovka 1A,
Návesní rybník
Svitava 3A
vysazen lín obecný. Celkem bylo vysazeno 300kg lína o průměrné hmotnosti 23dkg.

Dne 10.října 2019 byl do rybářského revíru Podomský potok 1 vysazen pstruh duhový. Celkem bylo vysazeno 100kg pstruha duhového