Zarybnění

Dne 16. října 2019 byl do nádrží rybářského revíru Podomský potok 1 vysazen amur bílý. Celkem bylo vysazeno 115kg amura.

Dne 17. října 2019 byl do rybářského revíru Podomský potok 1 vysazen kapr obecný. Celkem bylo vysazeno 600kg kapra.

Dne 19. a 20. října 2019 byl do rybářských revírů Podomský potok 1A, 1B, Návesní rybník, Svitava 3A a Býkovka 1A vysazen kapr obecný. Celkem bylo vysazeno 1000kg kapra obecného.

Všechny ryby pocházely z rybochovné soustavy Olšovec – Jedovnice.