Zarybnění

Dne 26.9.2018 byl rybářský revír Podomský potok 1 zarybněn podle zarybňovacího plánu kaprem obecným velikosti K3 o celkové hmotnosti 200kg a současně byl uvedený revír zarybněn pstruhem duhovým velikosti PD2-3 o celkové hmotnosti 100kg. Ryby byly nakoupeny v rybářství Mostiště a rybochovu MRS Boskovice.


Dne 26.9.2018 byl rybářský revír Svitava 3 zarybněn podle zarybňovacího plánu pstruhem potočním o velikosti PO2. Celkem bylo vysazeno 750 ks pstruha potočního. Z toho 150ks pstruha potočního bylo z vlastního chovu a ostatní ryby byly nakoupeny na rybochovu MRS Boskovice.

Dne 27.9.2018 byl rybářský revír Svitava 3 zarybněn podle zarybňovacího plánu ostroretkou stěhovavou o velikosti OS1. Celkem bylo vysazeno 5000 ks ostroretky. ryby byly nakoupeny na rybochovu MRS Jimramov.